مرور رده

مقالات فارسی

مقالات ریسک جامع (ERM)

حجم فایل : ۴٫۸۲MBنسخه : PDFتعداد فایل: ۶ مقاله فارسیقیمت : ۵۸۰۰تومان در سالهای اخیر در ایران با توجه به خصوصی سازی شرکتهای صنایع مختلف و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، بیش از بیش نیاز به اداره کردن سازمانها بر اساس اصول و…

مجموع مقالات فارسی کنترل داخلی

مقالات کنترل داخلی امروزه سازمان ها نیاز رو به رشدی به کنترل خطرهای مرتبط با فعالیت های عملیاتی و مالی در محیط های اقتصادی در حال تغییر دارند. کنترل داخلی اثربخش در بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن به راهبردی مهم برای مدیریت اثربخش…

مجموع مقالات فارسی استقلال حسابرس

مقالات استقلال حسابرس استقلال، اساس نظریه حسابرسی است. بدون استقلال حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است. حرفه حسابرسی به تنوع بخشی به خدماتی که عرضه می کند، تمایل دارد. و...... تعداد مقالات:۲۰عدد…

مجموع مقالات فارسی تغییر حسابرس

مقالات تغییر حسابرس حسابرسی صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات شرکتها به شمار میرود. حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی آلودگیها را از اطلاعات مالی…

مجموع مقالات فارسی ارزش بازار

مقالات ارزش بازار امروزه یکی از دغدغه های اساسی مدیران درک افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش است و به این دلیل در تلاش برای استفاده از اطلاعات دارایی های نامشهود در فعالیت های تصمیم گیری می باشند. در واقع، تکامل حسابداری برای ارزشیابی و…

دانلود مجموع مقالات عدم تقارن اطلاعات

مقالات عدم تقارن اطلاعات یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود . بنابراین قبل از…

دانلود مجموع مقالات تئوری نمایندگی

مجموع مقالات تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی (کارگزاری ۱) در متون مختلف از جمله اقتصاد (موریس و دیگران: ۲۰۰۱ )، بیمه (هابریچ : ۲۰۰۱ )، مدیریت (جنسن: ۱۹۹۸ ) و حسابداری (بیمن: ۱۹۸۲ ) و نمازی ۱۳۶۹ ، ۱۹۸۵ ) ظاهر شده است. این نظریه مربوط به موردی…

دانلود مجموع مقالات سیاست تقسیم سود

مقالات سیاست تقسیم سود تصمیمات و سیاستهای مربوط به تقسیم سود در شرکتها در ایجاد تصویری ازسودآوری آتی آن ها و توان رقابتی و فعالیتیشان از موارد قابل تأمل در مباحث مالیشرکتها میباشد. سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار، کسب منافع از محل…

دانلود مجموع مقالات محافظه کاری

مجموع مقالات محافظه کاری باسو (۱۹۹۷ (محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف، محافظهکاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما…

تاینی از این پس با برند جدید

یک حساب

برای ورود کلیک کنید