دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست

در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند. برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد.

دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست (فایل۱)

تعداد اسلاید:۵۲

قیمت:۶۲۰۰تومان

دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست (فایل۲)

تعداد اسلاید:۲۶

قیمت:۴۰۰۰تومان

دانلود پک حسابداری محیط زیست

محتوای پک: ۱۰ مقاله فارسی باعنوان حسابداری محیط زیست و یک پاورپوینت  ۶۰ اسلایدی

قیمت:۸۷۰۰تومان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.