رگرسیون تک معادله ای در ایویوز

رگرسیون تک معادله، یکی از تکنیک های آماری همه کاره و به طور گسترده استفاده می شود. در اینجا ما از تکنیک های رگرسیون پایه در EViews استفاده می کنیم: که شامل تعیین و تخمین مدل رگرسیون، انجام یک تجزیه و تحلیل ساده و استفاده از نتایج برآورد…

دوره های با کیفیت نوشت یار برگذار شد

سلام به تمامی کاربران وب سایت تاینی. مدتی هست وب سایت همکار ما یعنی نوشت یار آغاز به کار کرده و با هدف ارائه دوره های آموزشی با کیفیت و کتاب ها و مقالات رایگان خدمات خود را ارائه میدهد. هر هفته ۱ دوره در نوشت یار به صورت هفتگی ۱ دوره جدید…

تعریف نگهداشت وجه نقد

در این فایل تعریف نگهداشت وجه نقد به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف مازاد نگهداشت وجه نقد

در این فایل تعریف مازاد نگهداشت وجه نقد به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف کیفیت سود

در این فایل تعریف کیفیت سود به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف سود خالص

در این فایل تعریف سود خالص به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف درصد پرداخت سود سهام

در این فایل تعریف درصد(نسبت) پرداخت سود سهام به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف جریان نقد عملیاتی

در این فایل تعریف جریان نقد عملیاتی  به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف تقسیم سود

در این فایل تعریف تقسیم سود به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری

تعریف ارزش بازار

در این فایل تعریف ارزش بازار به همراه سال، شماره صفحه و منبع قید شده است.با دانلود این فایل به راحتی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنیدمناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری