جزوه حسابداری دولتی

حسابداری دولتی پیشرفته

فهرست:

مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی
چارچوب نظری و مسئولیت پاسخگویی
 روﯾﮑﺮد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺒﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ دو ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
تعداد صفحات:۵۶
2 نظرات
 1. طاهری می گوید

  سلام
  ضمن تشکر
  بنده ارشد حسابداری فراگیر پیام نور آزمون دارم اگه تمرین با پاسخ کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی دکتر جعفر باباجانی را دارید محبت بفرمایید با ایمیل اطلاع دهید تا خریداری کنم
  ۰۹۱۱۳۵۳۷۳۸۶

  1. علی طاهری می گوید

   سلام دوست عزیز
   موردی که نیاز دارید یک کتاب هست با همین نام که می تونید از کتابفروشی ها خرید کنید
   ولی یگ جزوه براتون پیدا کردم که به نظر میرسه به چیزی که نیاز دارید نزدیک هست.
   https://neveshtyar.com/advanced-accounting-lesson-booklet/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.