مرور رده

جزوه آماری

بررسی فروض مدل رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می‌باشد که اگر یک یا چند مورد از این فروض برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش بینی‌های انجام‌شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود. این مفروضات عبارت‌اند از: 1) عدم ناهمسانی…

رگرسیون تک معادله ای در ایویوز

رگرسیون تک معادله، یکی از تکنیک های آماری همه کاره و به طور گسترده استفاده می شود. در اینجا ما از تکنیک های رگرسیون پایه در EViews استفاده می کنیم: که شامل تعیین و تخمین مدل رگرسیون، انجام یک تجزیه و تحلیل ساده و استفاده از نتایج برآورد…

فایل آموزشی فصل۴ پایان نامه(آمار)

اگر از اون دسته افرادی هستید که از تفسیر پروژه آماری خود نگرانید پیشنهاد میدم این فایل آموزشی رو ببینید مناسب برای دانشجویان ارشد و دکترییک فایل اموزشی همراه با توضیحات کامل(فایل صوتی همراه با فایل تصاویر خروجی نرم افزار ایویوز)…

جزوه اقتصاد سنجی

سر فصل مطالب:فصل اول: مفهوم اقتصاد سنجی و ماهیت تحلیل رگرسیوندانلود فصل ۱فصل دوم: مدل رگرسیون دو متغیرهدانلود فصل ۲فصل سوم: مدل رگرسیون چند متغیرهدانلود فصل۳فصل چهارم: همبستگی پیاپی /خود همبستگی…

تاینی از این پس با برند جدید

یک حساب

برای ورود کلیک کنید