مرور رده

آموزش های آماری

آزمون خود همبستگی در ایویوز

فیلم آموزشی آزمون همود همبستگی و رفع آنخود همبستگی بین جملات پسماند یا اخلال به زبان ساده: اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دوره های قبل خودش وابسته باشد خود همبستگی می گویند که اگر به یک دوره قبل وابسته باشد خودهمبستگی مرتبه اول و اگر…

فایل آموزشی فصل۴ پایان نامه(آمار)

اگر از اون دسته افرادی هستید که از تفسیر پروژه آماری خود نگرانید پیشنهاد میدم این فایل آموزشی رو ببینید مناسب برای دانشجویان ارشد و دکترییک فایل اموزشی همراه با توضیحات کامل(فایل صوتی همراه با فایل تصاویر خروجی نرم افزار ایویوز)…