مجموع مقالات فارسی ارزش بازار

مقالات ارزش بازار

امروزه یکی از دغدغه های اساسی مدیران درک افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش است و به این دلیل در تلاش برای استفاده از اطلاعات دارایی های نامشهود در فعالیت های تصمیم گیری می باشند. در واقع، تکامل حسابداری برای ارزشیابی و گزارش سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود یک ضرورت تلقی می شود زیرا منابع نامشهودی مانند تحقیق و توسعه، ارتباطات، مهارتها و ظرفیت نوآوری موجب خلق ارزش شده و پایه اساسی مزیت رقابتی شرکتها و عملکرد تجاری برتر آنها می باشند.

تعداد مقالات:۲۵عدد

مناسب برای پژوهشگران،مقاله نویسان، دانشجویان ارشد و دکتری

مناسب برای فصل مبانی نظری

قیمت: ۵۸۰۰تومان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.